Dr. MATÚŠ GRZNÁR

matus-foto-webka.JPG

Členstvo:

 • Slovenská asociácia kondičných trénerov (SAKT)
 • Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja (SAKFST)

Vzdelanie:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
Odbor: Učiteľstvo Telesná výchova – Technika

 • PaedDr. obhájený prácou na tému „Užívanie doplnkov výživy a farmaceutík u športovcov v adolescentnom veku“
 • Mgr. obhájený prácou na tému „Doplnky výživy a farmaceutiká v športe“
 • Bc. obhájený prácou na tému ,,Správna výživa a regenerácia obyvateľstva“

Udelené oprávnenia/licencie/certifikáty:

 • Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa
 • Tréner 1., 2., 3. stupňa kulturistiky, fitness a silového trojboja
 • Tréner 2. stupňa pre lyžovanie, futbal, atletiku, plávanie, tenis, hokej, volejbal, basketbal, korčuľovanie, šport pre všetkých
 • Učiteľ 1. stupňa pre snoubording
 • Masér klasickej a športovej masáže
 • MTC terapeut
 • Vodná záchranná služba SČK a ILS
 • Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej výchovy
 • Tréner detskej atletiky
 • Hardstyle Kettlebell
 • Mobility
 • Závesný systém Core + Body
 • Využitie CrossFit-u v kondičnej príprave športovcov
 • Dynamický strečing, Soft tissues, Glute activation, Walldrills a ich využitie v kondičnom tréningu
 • Prehab, Mobility, Kĺbová príprava, Strečing
 • Biomechanické zákonitosti vzpierania

Absolvované metodické školenia o špecializovaných činnostiach v oblasti telesnej kultúry:

 • CrossFit
 • Balančné pomôcky
 • Speedminton
 • Závesné systémy
 • Funkčný tréning
 • CrossFit Basic
 • Kettlebell
 • Mobility and Dynamic Training
 • GUN-eX
 • ViPR
 • Zdravotná telesná výchova
 • Výživa
 • Strečing a regenerácia
 • Základy sebaobrany
 • Prvá pomoc

Doplňujúce informácie:

 • Autor odborných príspevkov z oblasti telesnej kultúry (napr. zborník vedeckých prác Šport a rekreácia, roč. 2011, 2012)
 • Účastník vedeckých konferencií v oblasti telesnej kultúry
 • Organizátor a účastník vysokoškolských súťaži v silových disciplínach (University Bench Press, Valibuk)