Aqua fitness

Ste vodný živel a chcete zároveň spraviť niečo pre svoje zdravie?

Prostredie vody ponúka jedinečné príležitosti zdravého pohybu pre každého jedinca bez ohľadu na vek, úroveň pohybovej výkonnosti a plaveckej spôsobilosti.

Sport Fanatix vám prináša cvičenia, ktoré zabezpečujú harmonický rozvoj kostrového svalstva, ako aj lokálne posilňovanie svalových párov. Cvičenia vylučujú jednostranné zaťažovanie svalových skupín (súčasné zapájanie agonistov a antagonistov). Upevňujú správne držania tela, rozvoj kĺbovej pohyblivosti a relaxáciu organizmu. Cvičenie a naťahovanie svalstva vo vode podporuje získanie rovnováhy medzi svalmi fázickými (s tendenciou k ochabovaniu) a tonickými (s tendenciou k skracovaniu).

Aquafitness má množstvo odnoží, preto je hodina pre klienta pripravená podľa jeho špecifických požiadaviek.