Zdravie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že zdravie je stav komplexnej psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. My musíme doplniť, že zdravie je však aj dynamický proces neustálej interakcie prostredia a organizmu, preto tento stav je premenný.

Sport Fanatix sa snaží vhodnými procedúrami, metódami a odporúčaniami optimalizovať Váš organizmus tak, aby ste boli v stave čo najefektívnejšieho vyvažovania vnútorných a vonkajších podnetov. Sport Fanatix Vám prináša nielen pohybové programy a terapie, výživové konzultácie, ale aj rekonvalescenčné, rehabilitačné a regeneračné procedúry.

Vyberte si z našej ponuky v sekcii PROGRAMY.